Skąd mam wiedzieć, że leczenie jest skuteczne?

Potwierdzeniem skuteczności farmakoterapii jest redukcja wyjściowej masy ciała o ≥5% w okresie 3-miesięcznego przyjmowania leku w dawce terapeutycznej, lub analogicznie ≥ 10% w okresie 6 miesięcznej terapii.

 

Skąd mam wiedzieć, że leczenie jest skuteczne?

Leczenie farmakologiczne otyłości nie powinno trwać krócej niż 6 miesięcy, a optymalnie jego czas powinien wynosić ≥12 miesięcy i należy go dostosować do wyznaczonych celów i planowanego tempa redukcji masy ciała. Z moich obserwacji wynika, że powinno być to MINIMUM 12 miesięcy 

Ile trwa leczenie farmakologiczne?

Farmakoterapia jest metodą leczenia otyłości stosowaną u chorych z BMI ≥30 kg/m2, u których w wyniku postępowania dietetycznego i behawioralnego nie uzyskano istotnej redukcji masy ciała i nie osiągnięto celów terapeutycznych.

Nieskuteczne postępowanie niefarmakologiczne jest wskazaniem do rozważenia leczenia farmakologicznego także u części chorych z nadwagą: z BMI ≥27 kg/m2 i współistnieniem ≥1 choroby związanej z otyłością np nadciśnienia tętniczego, cukrzycy t.2, PCOS itd

Czy kwalifikuję się do farmakologicznego leczenia otyłości?

Zaobserwuj mnie na

Kontakt ze mną:

lek. Anna Sankowska-Dobrowolska

dr.annasd@gmail.com

lek. Anna Sankowska-Dobrowolska